Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Гардън Ант ООД и потребителите на електронна (интернет) страница с уеб адрес www.gardenant.com

Гардън Ант ООД е търговско дружество с ЕИК: 206167307.

Гардън Ант ООД си запазва правото да променя  съдържанието на настоящите oбщи условия. Промените влизат в сила, считано от датата им на публикуването на сайта.

Навсякъде в настоящите Общите условия дефинираните по-долу думи и изрази ще имат следното значение:

„Сайтът/Сайта” е уебсайтът www.gardenant.com

„Дружеството“ е Гардън Ант ООД, ЕИК 206167307

„Потребител/Потребители”e всяко физическо или юридическо лице, което ползва предлаганите от сайта функционалности.

„Клиент” е всяко лице, заявило, чрез някои от официалните канали за създаване на поръчка в сайта желание за закупи предлаганите от дружеството стоки;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Сайтът може да се използва единствено от потребител, който е приел настоящите общи условия. Приемането на общите условия става факт с някое от следните действия:
 • Всяко отваряне на страница на сайта, различна от заглавната;
 • Изрично съгласието чрез отбелязване на отметката за приемане на общите условия при стъпката преди заплащането на поръчката.
 1. Всеки потребител е длъжен да не извършва действия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите потребители със сайта, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на закона.

ПОРЪЧКА. РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ. ДОСТАВКА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

 1. Всеки потребител може да прави поръчки на наличните на сайта стоки, както и на такива, които са отбелязани като стоки за предварителна поръчка/завка. Поръчки могат да се правят денонощно, включително и през почивни дни.
 2. Всяка направена поръчка представлява изрично волеизявление от страна на клиента за сключването на Договор от разстояние.
 3. Договорът се смята за сключен за неопределено време, в гр. Варна, на български език.
 4. За създаване на поръчка през сайта потребителят попълва задължителните полета, маркирани с *, която се отваря чрез натискане на бутона Количка, като потребителя има избор да потвърди съгласие данните му да бъдат запеметени за последващи поръчки.
 5. Потребителят има право да създаде профил, чрез, който да извършва закупуването на стоки от сайта. За създаването на профил еднократно се попълва регистрационна форма, като при последващи поръчки през сайта, клиентът може да използва виртуалния бутон „Вход“ и да се идентифицира, въвеждайки потребителско име и парола на съответните за тази цел места.
 6. Клиентът декларира, че попълнените от него данни са действителни и правилни и се задължава да ги актуализира след извършена промяна в тях;
 7. Всички данни се предоставят доброволно от клиента С приемането на общите условия, клиентът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от дружеството при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 8. Дружеството гарантира, че данните на клиента ще бъдат използвани само с оглед изпълнение на направената поръчка от страна на клиента и няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, освен в случаите, когато е получило изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, в случаите когато информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това, и в други предвидени от закона случаи.
 9. Всяка направена поръчка от клиент се обработва в размките на 5 (пет) работни дни, считано от датата на поръчката. За поръчки, съдържащи поне един продукт с предварителна поръчка/заявка горепосоченият срок не важи, като дружеството ще информира клиента по телефон или имейл за точния срок на обработка на поръчката и доставка.
 10. След обработване на поръчката потребителят получава писмено потвърждение – по имейл или текстово съобщение на посочения от потребителя мобилен телефон или във вид на текстово съобщение във Фейсбук Месинджър – че поръчката му е приета / потвърдена.
 11. Поръчаната стока се доставя в подходяща опаковка на посочения от клиента адрес.
 12. Дружеството не носи отговорност за изпълнение на поръчката, в случай на предоставен неверен адрес или телефон от страна на клиента.
 13. Клиентът поема задължението да осигури достъп и присъствие за получаване на стоката. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни и подробни указания за улесняване на доставката.
 14. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи.
 15. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска писмено от дружеството поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка. Ако клиентът не поиска поръчката да бъде доставена отново в 3 /три/ дневен срок след изпращане на покана от страна на дружеството до клиента да получи стоките, то поръчката се счита за отпаднала и дружеството се освобождава от задължението си да я изпълни.
 16. Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина за отказа и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата наприемане на стоките от него или от трето лице. За целта стоката трябва да бъде върната на дружеството във вида, в който е била получена от клиента. Разходите за връщане на стоките са за сметка на клиента.
 17. В случай, че потребителят се откаже от договора, дружеството ще възстанови всички плащания които е получило не по-късно от 14 дни, с изключение на разходите за куриерска услуга. Срокът от 14 дни започва да тече от денят, в който клиента е информирал дружеството за желанието си да се откаже от договора.
 18. При наличие на проблем със закупена стока, всеки клиент може да се свърже с дружеството на телефон: +359 882 579929 или на имейл: contact@gardenant.com

ЦЕНА НА СТОКА

 1. Цената за всяка отделна стока е посочена в сайта в български лева, с включен ДДС (Данък добавена стойност). В посочената цена не е включена цената за доставка. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на поръчаната стока/стоки при определяне на крайната цена за плащане.
 2. Цената за доставката е изцяло за сметка на клиента, като за поръчки на стойност над 90 /деветдесет/ лева цената за доставка до офис на куриерска фирма Еконт или Спиди се поема от дружеството
 3. Дружеството запазва правото си да променя посочените в сайта цени. За клиента важи цената на продукта към момента на генериране на поръчката му. Ако дружеството смени цена на даден продукт в последствие това не променя цените на този продукт във вече направените поръчки от клиентите, а се отнася само за нови генерирани поръчки, в които участва този продукт.
 4. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчаната стока, актуална към датата на поръчката от страна на клиента.

ОТГОВОРНОСТ

 

 • Данните и сведенията, посочени във всъчки страници на настоящия сайт, са предоставени от дружеството с информативен характер и по никакъв начин не следва да влияят на избора и използването на стоките от страна на клиента.
 • Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства и случайни събития.
 • Дружеството не носи отговорност в случай на използването на доставена стока от страна на клиента, което не е според нейното обичайно предназначение.

Дата на последна актуализация: 31 Август 2022 г.